Underhåll & Skötsel

UNDERHÅLL & SKÖTSEL


Här hittar beskrivningar, underhåll -och skötselråd av olika material och utrustning som finns i våra lägenheter. Sidan är under uppbyggnad.         Observera att mycket av informationen kommer från den ordinarie bopärmen från 2005 varpå en hel del kan ha bytts ut av boende och föreningen genom åren.